loader-image

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

แชร์

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564 รวม 12 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง การวับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงาน กคน. จังหวัดเชียงใหม่) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งดั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเถือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาดามอัธยาศัยจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทน ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ใขเปถืยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฎบัตราชการแทบ จึงประกาศวับ สมัครบุคคล เพื่อเถือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังส่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นในสมัครและหลักฐานด่าง ๆ ด้วยดนเอง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 พ.ย. 2564

สอบวันที่: 14 พ.ย. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กศน.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.