loader-image

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2565

แชร์

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2565

ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเช้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเช้าสู่ ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. พิเศษสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 1. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่าน การสอบฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
 2. สอบครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔    
 3. สอบครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔    
 4. สอบครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๔
 5. รับสมัครสอบ    
 6. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๒๙ ม.ค. ๖๔    
 7. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๒๖ มี.ค. ๖๔    
 8. สอบครั้งที่ ๓ วันที่๗-๒๕ มิ.ย.๖๔
 9. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
 10. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๔    
 11. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๒๙ มี.ค. ๖๔    
 12. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ – ๒๘ มิ.ย. ๖๔
 13. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    
 14. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔    
 15. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เม.ย. ๖๔    
 16. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔
 17. ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่าย    
 18. สอบครั้งที่ ๑ วันที่๑๒ก.พ.-๒๖มี.ค.๖๔    
 19. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เม.ย. – ๒๘ พ.ค. ๖๔    
 20. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.ค. – ๑๓ ส.ค. ๖๔
 21. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตร ประจำตัวสอบ    
 22. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔    
 23. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔    
 24. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔
 25. สอบข้อเขียน    
 26. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๔    
 27. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๔    
 28. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๔
 29. ประกาศผลสอบ    
 30. สอบครั้งที่ ๑ ภายในเดือน เม.ย. ๖๔    
 31. สอบครั้งที่ ๒ ภายในเดือน มิ.ย. ๖๔    
 32. สอบครั้งที่ ๓ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔

ตำแหน่ง: ภาคก.พิเศษ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ก.พ.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 29 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ก.พ.

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.