ตำราราม CHI2001 (CN201) 66126 ภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

279.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

พิมพ์ครั้งที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
ประกอบด้วย

บทที่ 1 การดูโทรทัศน์

บทที่ 2 การนั่งรถ การนั่งเครื่องบิน

บทที่ 3 การท่องเที่ยว

บทที่ 4 การถ่ายรูป การทำผม

บทที่ 5 ธนาคาร

บทที่ 6 การอวยพรวันเกิด

บทที่ 7 ความใฝ่ฝัน

บทที่ 8 การท่องอินเทอร์เน็ต

บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน

บบที่ 10 หลักภาษาจีน

บทที่ 11 การฝากข้อความ การเขียนจดหมายลา

ภาคผนวก

– คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

– การสร้างคำและประโยค

– ตารางการใช้คำลักษณะนามกับคำนาม

– ชื่อสกุลจีน

– ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติของจีน

– ตัวอย่างข้อสอบ

– แนวตอบแบบฝึกหัด

– ตัวอย่างข้อสอบ

– แผนที่ประเทศจีน

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.