ตำราราม LAW2110 (LAW2010) 62135 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ(ผศ.ชนกพร สุมนะเศรษฐกุล)

90.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

ค้ำประกัน

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้

หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน

จำนอง

หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด

หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง

หมวด 4 การบังคับจำนอง

หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง

หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง

จำนำ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ

หมวด 3 การบังคับจำนำ

หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ
ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม 2562

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.