loader-image

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

แชร์

“สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครกัดเลือกเพื่อบรรจุแสะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดตำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยม็รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สนจ.สมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรสาคร

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.สมุทรสาคร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.