loader-image

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

แชร์

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสนัครบุคคลเพื่อเลืป็กสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจัาหนัาที่บันทักข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว มีดวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพอเลีอกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาขิตามประกาศคณะกรรมกาวบริพารพนักงาน วิาขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาขิางชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ก้นยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพบักงาบวาชการ เรอง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฎพาะขอรกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพบักงาบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ประกาศกรมการชนส่งทางบก เรึอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลึอกสรรพนักงานราขการทั่วไป ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ะ’๕๕๕ และทแก้ไข เพิมเดิม ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการท้วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตบเองได้ที่ งานบรืหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.