loader-image

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

แชร์

“สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานพนักงาน ราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามผนวก ค. จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กระบี่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กระบี่

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.กระบี่

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.