loader-image

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลอินทรฺบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (โรงพยาบาลอินทร์บุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือกสมัครด้วยวิธีการ ใดวิธีการหนึ่ง ดังนี๋
(๑) สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร. ๒ ชั้น ๓ โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๗โดยต้องเตรียมหลักฐานการสมัครตามที่ระบุในข้อ ๕.๔ มา ยื่นด้วย
(๒) สมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่ Page facebook กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี หรือทาง www.inb.moph.go.th แล้วกรอกข้อมูล ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย และลงชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามที่ระบุในข้อ ๕.๔ ถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี เลขที่ ๓๗/๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี16110 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.