loader-image

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ครู) ลาชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริการ ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ฉะนั้น อาลัย อำนาจ ตามความในจ้อ ๕ ของประกาคคณะกรรมการการบริหาร พนักงานราชการ ลงชันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัคิเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๒๙ต!/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริการ (ด้านการเงินและบัญชี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู),พนักงานบริการ(ด้านการเงินและบัญชี)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (วิทยาลัยการอาชีพนาทวี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.