loader-image

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

แชร์

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่าง ศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปิน ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักโบราณคดีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(ละคร-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ลิง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ฆ้องวงเล็ก),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เพอร์คัสชั่น),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(สากล)(หญิง),นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ(ด้านนาฏศิลป์),มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศิลปากร

file 1 | เว็บรับสมัคร

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศิลปากร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.