loader-image

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ 10 ม.ค. -21 ม.ค. 2565 รวม 88 อัตรา,

แชร์

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ 10 ม.ค. -21 ม.ค. 2565 รวม 88 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ จำนวน ๘๘ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔, ๘, ๙, ๑๘, ๑๙, ๒๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๘ ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยสถาปนิก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนายท้ายเรือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงานประจำรถขยะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คนสวน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงานประจำรถขยะ

อัตราว่าง : 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนครัว

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสถาปนิก,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยนายท้ายเรือ,คนงานประจำรถขยะ,คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยครู(ภาษาอังกฤษ),ผู้ช่วยครู(ภาษาญี่ปุ่น),ผู้ช่วยครู(คณิตศาสตร์),คนสวน,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,คนครัว
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 88
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.