loader-image

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

แชร์

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปคุสัตว์ 

เรื่อง รับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมปคุสัตว์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมปศุสัตว์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์ม ของกรมปคุสัตว์พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 17 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026434444

ต่อ 2131-3

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมปศุสัตว์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.