loader-image

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2565

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร

ขอบเขตของงานจ้าง (Term of Reference)
การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนงานด้านการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ชี่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทาน ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด ต่อมากระทรวงการคลังได้จัดสรรโควตาการรับคนพิการให้แกสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน ๒ คน ประกอบกับ สคร. เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก มีกรอบ อัตรากำลังข้าราขการ ๑๗๒ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา และพนักงานราชการ ๓๐ อัตรา รวม ๒๐๓ อัตรา มีภารกิจประจำเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๕๓ แห่ง ซึ่งมีทรัพย์สินรวมกันถึง ๑๓,๕๗๒,๗๒๙ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สศร. ได้ดำเนินการจัดจ้างคนพิการแล้ว จำนวน ๒ ราย ซึ่งต่อมาผู้พิการ จำนวน ๑ ราย ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกใบสั่งจ้าง ดังนั้น สคร. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างคนพิการ เข้าทำงานทดแทนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกใบสั่งจ้างดังกล่าว

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.