สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2565

แชร์

“สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -31 ม.ค. 2565

สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุรินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด สุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.สุรินทร์

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.สุรินทร์

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.