loader-image

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 2565

แชร์

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ม.ค. -4 ก.พ. 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งกรมโยธาชิการและผังเมือง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำ๓อ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาชิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี สำนักงานโยธาริการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) ชั้น ๑ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโยธาธิการและผังเมือง

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.