loader-image

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

แชร์

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ 24 ม.ค. -28 ม.ค. 2565

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพัวไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียวดิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิที่ หระบรมราชินนาถ ขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการนัวไป ดำแหน,ง นักวิชาการเกษดร (ปริญญาโท) ฉะนั้น อานัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชกา! เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกาว และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชกาว และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๓ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชกาว พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกาวกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดท่ากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำลังกรมหม่อนไหม ที่ ๗๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริทิต พระบรมราชิบีนาถ ปฏิบัติวาชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการที่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กรมหม่อนไหม  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมหม่อนไหม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมหม่อนไหม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.