loader-image

สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2565

แชร์

“สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -15 ก.พ. 2565

สนจ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเขียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่

ด้วยจังหวัดเขียงใหม่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจ การบริหารงานของพนักงานราชการ และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๖๓๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้า ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ ผนวก จ. การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เขียงใหม่ ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการใน ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดเขียงใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.เชียงใหม่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่50300 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053112705

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.เชียงใหม่

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.เชียงใหม่

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.