loader-image

มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

แชร์

“มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-11 ก.พ. 2565 รวม 44 อัตรา,

มทจ.พระนครเหนือ เปิดรับสมัคร

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไชเพิ่มเดิม และการอนุมัติให้เปิดสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21390-24140 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิจัย

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24140- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,บรรณารักษ์,บุคลากร,พยาบาล,วิศวกร,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,390-24,140
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปราจีนบุรี,ระยอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มทจ.พระนครเหนือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้
2. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnb.ac.th
3. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300
4. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 150 บาท ทุกตำแหน่ง ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว การรับสมัครมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะให้ สมัครสอบเพียงคนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

มทจ.พระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มทจ.พระนครเหนือ

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มทจ.พระนครเหนือ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.