loader-image

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

แชร์

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -14 ก.พ. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุน หมุนเวียน ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน ๑๘ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน จํงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่าง CCTV

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,วิศวกรโยธา,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,นายช่างCCTV,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมท่าอากาศยาน

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.