loader-image

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ก.พ. 2565 รวม 12 อัตรา,

แชร์

“กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ก.พ. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการพัสดุภาครัฐ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร

ด้วยกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชกลาง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ด้านนิติกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทิ้งงานและการเพิกถอนตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๖๕๖๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ ชั้น 5

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือทาง e-mail : general.ppd@cgd.go.th

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมบัญชีกลาง

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมบัญชีกลาง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.