loader-image

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -8 มี.ค. 2565 รวม 81 อัตรา,

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -8 มี.ค. 2565 รวม 81 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข
ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.)ในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กระทรวง สาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
โดยที่กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/๒๕๓ ลงวันที, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคำสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 59680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 64 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 40000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 40,000-59,680
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ (สถาบันบำราศนราดูร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตามเอกสารไฟล์ประกาศรับสมัคร ข้อ 3.2 ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center)

สถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 – 8 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 3.3 และส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค ชั้น 2 อาคาร 3 ภายในวันที่สมัคร โดยมีเงื่อนไขตามวันและเวลา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.