loader-image

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

แชร์

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงประสงค์จะวับสนัควบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหาวทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหาวทั่วไป (ศว) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยกาวอาชีพวังสะพุง ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมกาวกาวบริหารพนักงานวาชกาว ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขกาวสรวหาและเลอกสววพนักงานวาชกาวและแบบลัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบตเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอตวากำลังพนัก3าน,3าชการ และคำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรอง มอบ อำนาจการสรรหาและเลอกสรรบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การขัดทำและลงนานไนลัญญาชัาง พนกงานราชการ จึงประกาศริบสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมรายละเอียด ดังต่อไปนี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.