กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2565

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงาน สวุธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (โรงพยาบาลกันทรลักษ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและนุกเฉิน ชั้น ๕ 

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 – 11 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.