loader-image

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

แชร์

“กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบา!เจ้าสิริกิตึ๋ พระบรมราซินินาถ
สระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงเนราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ น^ะเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานแล่ะการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมหม่อนไหม ที่ ๗๔๓!/๒๕๖๓ เรื่อ! มอบอำนาจไท้ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เรื่อง มอบอำนาจไท้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ?งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการเสือกสรร ขอยีนใบสมัครด้วยดนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเชัาสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมหม่อนไหม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.