loader-image

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 มี.ค. 2565

แชร์

“สทอภ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 มี.ค. 2565

สทอภ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ.

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด ฝ่ายจัดการเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศกลาง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร.ใหัผู้สมัครดาวน์ใหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อมทั้งลง ลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจาหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ” และนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขั้น 7 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ขั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ส่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 19 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนิ้โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายัง Email ะ HRM@gistda.or.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สทอภ

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สทอภ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.