loader-image

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -30 มี.ค. 2565

แชร์

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มี.ค. -30 มี.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดสุรินทร์

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิน้ติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ร:๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชปัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 10๕๕๑ ประกอบกับหนังสีอสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑® ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐ร/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ, ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (โรงพยาบาลสุรินทร์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย ชั้น ๘

โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.