สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค ปี 63

รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                               

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(พ.ศ. 2560-2579)                  

  *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                     

*ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยา                                                                     

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    

*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       

*การนิเทศงานและติดตามประเมินผล                                                                                

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER