สั่งซื้อออนไลน์

10% OFF

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปี 63

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปี 63

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                             

*ความรู้ด้านการใช้ภาษา การเรียงความ การย่อความ การสรุปสาระสำคัญ                                        

*ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ การร่างหนังสือราชการ การร่างประกาศ/คำสั่ง                                 

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญาพร้อมแนวข้อสอบ                                       

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมแนวข้อสอบ                            

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมแนวข้อสอบ                                    

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมแนวข้อสอบ                     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.