loader-image
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 311 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข         

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                              

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                 

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 90

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562          *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                        

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                             

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   

*ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2564     

*แนวข้อสอบประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2564                                            *ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินการบัญชี                                                                                   

*การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                           

*แนวข้อสอบการเงินการคลัง
*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 1                                                                              

*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 2                                                                              

*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 3                                                                                 

*แนวข้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่ 4                                                                               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.