การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่…