ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน  ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                             

*การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม                                                                              

*นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                                                              

*การแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                          

*ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                            

*มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                        

*กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                                    

*การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)                                 

*ภาวะโลกร้อน                                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               

*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        

*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                  

*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA    

*อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                               

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                             

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                            

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.