ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 65 BC-37160

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี 65 BC-37160

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         

*นโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                           

*กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563                                                                   

*กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ

พ.ศ. 2563                                                                                                               

*กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563                                               

*กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2563                                         

*กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563                                                                      

*กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขัง

และการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563                                                                                       

*กฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆหรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563         

*กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563              

*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482                                                 

*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                                  

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562  

*ความรู้ด้าน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาและกระบวนการยุติธรรม                                                                           

*แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                       

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                    

*แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                                 

*แนวข้อสอบ พิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ถาม-ตอบ                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.