ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4232 คู่มือ+ ข้อสอบการเคหะแห่งชาติ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250.00 ฿

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ

 การเคหะแห่งชาติ
           ทุกตำแหน่งต้องสอบ

ประกอบด้วย

– การเคหะแห่งชาติการเคหะ วิสัยทัศน์  พันธกิจ การดำเนินงาน
–  พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชา
ติ พ.ศ. 2537
–  เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
–  ความละเอียดแม่นยำ มิติสัมพันธ์
–  ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย
–  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
–  เจาะข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทั่วไป
–  การถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.