ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5628 คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป

250.00 ฿

เจาะข้อสอบทุกเรื่องพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

คำอธิบาย

แชร์

BC-5628  คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป

เจาะแนยวข้อสอบทุกเรื่องพร้อมคำอธิบาย

 •  ความถนัดทางเชาว์ปัญญา  (Aptitude Test)  ในส่วนที่่เป็นภาพมิติสัมพันธ์
 • ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)  ภาคคำนวณและเจาะภาพร้อมทั้งเจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
 • โจทย์อุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
 • เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
 • เจาะข้อสอบหาตัวกลาง
 • แนวข้อสอบการอ่า่นคำ
 • แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
 • แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
 • แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
 • การอ่านบทความภาษาอังกฤษ  (Reading Comprehension)
 • การวัดคุณลักษณะนิสัย  (Personality Test)
 • การวัดบุคลิกภาพ
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.