ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

ตะลุยข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-196

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ตะลุยข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 65 BB-196

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

++ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

+วิชาภาษาไทย                                                                                   

+ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา                                                                                                                          

++วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

– ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและความสามารถด้านเหตุผล

++ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

– ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

-ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศีกษาธิการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 /2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

++นักทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง

-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ

-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

-ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน

-ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

-ความรู้เกี่ยวกับกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562

-ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

-ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.