ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) กรมวิชาการเกษตร ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง) กรมวิชาการเกษตร ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                        

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                            

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554        

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                        

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                             

*หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรพ.ศ. 2562  106

*ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562                  *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                

*การวางแผน                                                                                                           

*การจัดทำแผนงานและ โครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                         

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.