loader-image
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ทำหน้าที่ปราบปราม ปี 65 BC-37443

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ทำหน้าที่ปราบปราม ปี 65 BC-37443

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

วิชาความสามารถทั่วไป

*ข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.                                                                                         

*ข้อสอบเรื่อง อนุกรม                                                                                                          

*ข้อสอบเรื่อง ร้อยละ                                                                                                            

*ข้อสอบเรื่อง ความน่าจะเป็น                                                                                                 

*ข้อสอบเรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ผกผัน                                                                                       

*ข้อสอบเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ                                                      

*ข้อสอบเรื่อง คณิตศาสตร์เหตุผล                                                                                            

*ข้อสอบเรื่อง สมการและอสมการ                                                                                           

*ข้อสอบเรื่อง ระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา                                                                   

*ข้อสอบเรื่อง ค่าเฉลี่ย                                                                                                            

*ข้อสอบเรื่อง ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                                 

*ข้อสอบเรื่อง อายุ                                                                                                                

*ข้อสอบเรื่อง จำนวนหัว, จำนวนขาของสัตว์                                                                           

*ข้อสอบเรื่อง อัตราเร็ว (กระแสน้ำ, รถยนต์ , รถไฟ)                                                                 

*ข้อสอบเรื่อง การสรุปความ จากข้อความที่ให้มา                                                                       

*ข้อสอบเรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                              

*ข้อสอบเรื่อง กำไรขา ขาดทุน                                                                                              

วิชาภาษาไทย

*ข้อสอบเรื่อง การอ่านคำ                                                                                                      

*ข้อสอบเรื่อง การใช้คำและความหมายของคำ                                                                           

*ข้อสอบเรื่อง การเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                     

*ข้อสอบเรื่อง คำราชาศัพท์                                                                                                     

*ข้อสอบเรื่อง คำและประโยค                                                                                                   

*ข้อสอบเรื่อง โวหารภาพพจน์                                                                                                

*ข้อสอบเรื่อง โวหารการเขียน                                                                                                     

*ข้อสอบเรื่อง การเรียงลำดับข้อความ                                                                                      

*ข้อสอบเรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                  

*ข้อสอบเรื่อง ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา                                                    

*ข้อสอบเรื่อง ทักษะการใช้ภาษา อ่าน ฟัง พูด                                                                            

*ข้อสอบเรื่อง การทำความเข้าใจบทความ                                                                                  

*หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                            

วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                                  

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.                                  

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 3.                                  

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน ชุดที่ 4.                                   

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้                                                                             

*แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 3.                                                                       

วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                                  

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                                   

*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 3                                                                  

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                                                

วิชาภาษาอังกฤษ

*ภาคไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง  ๆ ที่สำคัญ                                                                           

*การสนทนา (Conversation)                                                                                       

*เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                             

*เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                              

*เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                            

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.