loader-image

BC-4638 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่สนับสนุุนงาน
ด้านยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.)

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
–  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.

–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด
–  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
–  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
–  พ.ร.บ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
–  พงร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
–  พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550

–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535
–  ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2542
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่่ 3)  พ.ศ. 2547
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548
–  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535
–  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฏีการในคดีความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด พ.ศ. 2551
–  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำ เข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1
–  ระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541

–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
–  เจาะข้อสอบ ยาเสพติดให้โทษ
–  เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

–  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
–  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
–  ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไป
–  ถาม-ตอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ชุดที่่ 1
–  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ชุดที่่  2

ราคา พิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.