ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบ สอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายภาษีอากร BB-260

220.00 ฿260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ สอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายภาษีอากร BB-260 

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

จำนวนหน้า : 248 หน้า
สารบัญ

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร, ลักษณะของภาษีอากรที่ดี , โครงสร้างของภาษีอากร , รายรับรายจ่ายของรัฐบาล หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                       

*อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                

*ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                    

*ภาษีเงินได้นิติบุคคล  กิจการข้ามชาติ TRANSFER PRICING ความทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ                                                  *ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                     

*ภาษีมูลค่าเพิ่ม,  ความสัมพันธ์ของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                    *อากรแสตมป์                                                                                                         

*ภาษีการรับมรดก                                                                                                  

*มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของกรมสรรพากร ข้อพิพาททางภาษีอากร

*แนวข้อสอบถาม – ตอบ                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.