loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-269

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 66 BB-269

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ

*สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4.  พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554         

*พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562                                                  

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562                    

*สรุปแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579                                                                  

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     

*นโยบายทางการศึกษา ทิศทางปฏิรูปประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ                                            

*นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร                                                                       

*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม         

*แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน  โครงการต่างๆ                                                                

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                   

*เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                              

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     

*การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                            

*แนวข้อสอบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้                                                    

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                              

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                             

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             

*หลักสูตร                                                                                                             

*แนวข้อสอบหลักสูตร                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการแนะแนว                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                    

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.