ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 284 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                            

*ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                  *หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป         

*การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรมป่าไม้                                                                  

*หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมป่าไม้    

*หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการของกรมป่าไม้                                                

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ และการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                                                                                            

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                                           

*การจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ                                                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์กับสื่อมัลติมีเดีย                                                                                                    

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                                              

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                                                      

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                                              

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                                                          

*การบริหารการสื่อสาร                                                                                                                                                   

*การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤต                                                                                                  

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                                                           

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                                            

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                                           

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                           

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                                          

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.