loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 260 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม                                                           

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2562                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                  

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                 

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ                                        

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                 

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.