ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 283 หน้า

สารบัญ

*พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                        *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                            

*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     

*ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                                                                                      

*การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                           

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของหน่วยงาน                                         

*การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน                                       

*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                        

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                 

*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                     

*การวิเคราะห์ประเด็นและการแปล                                                                                  

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                      *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                 

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                  

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                             

*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                       

*การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital)                                                                           

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                           

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                       

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                        

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.