loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 312 หน้า

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                          

*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                       

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2541                                                            *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                  *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554     

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี              

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                          

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555                                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550        

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                               

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                           

*การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                   

*การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล                                                                              

*การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                                                 

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                     

*ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณและโครงการ                                                                

*แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                   

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน                                                     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.