ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 273 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                    *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง                                  

*ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                             

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*การประสานงานและการจัดการองค์การ                                                                            

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                      

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.