ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนิติกร กรมสรรพสามิต ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมสรรพสามิต ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 291 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                   

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                               

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                   

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                        

*วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                 

*แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                     

*แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                               

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง                             

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.