ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 264 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                        

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 8

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พ.ศ. 2562                                        *พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562                                                                       

*แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570                        *กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                

*การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ                                                                    

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ                                                                                             

*แผนงาน/โครงการ                                                                                               

*การติดตามประเมินผล                                                                                          

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                           

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                              

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                               

*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                       

*ความรู้ด้านบริหารจัดการงบประมาณ                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ                                                          

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                    

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.