loader-image
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 292 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                          *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                     

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                  

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                           

*การติดตามและประเมินผล                                                                                                   

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                                                

*แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                    

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                      

*แผนบริหารราชการแผ่นดิน                                                                                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13                                               

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                               

*การกำหนดยุทธศาสตร์                                                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน                                                             

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                     

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3                                                       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.