loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 66

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 310 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                                        

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล)                                    

*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                         

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของไทยในปัจจุบัน                                       

Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562       

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                     

*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                     

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                       

*แผนกายภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระและวิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ.2565 – 2570                            *ความรู้เกี่ยวกับมาตรการลดการใช้พลังงานและแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ              

*ความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ของกองกองสำนักงานอธิการบดี                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป                                                                            

*ด้านการประสานงาน                                                                                             

*งานด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                     

*งานสารบรรณ                                                                                                   

*การจัดทำหนังสือราชการ                                                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558                   

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                

*แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป                                                                                  

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.