ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ปี 66

240.00 ฿280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 300 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                              

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562                                       

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562                    

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2565                                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                          

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)  

*ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)                                                                

*การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management)                                            

*ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับ Hardware และ Software                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์                                    

*การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การดูแลการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล      

*ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)                                                  

*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)              

*การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                                                          

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.